tarieven-wolters-strafrechtadvocaten-2.jpg

Wolters Strafrechtadvocaten verleent juridische bijstand ofwel op betalende basis ofwel op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

In het geval dat Wolters Strafrechtadvocaten op betalende basis rechtsbijstand verleent, worden de met de opdrachtgever gemaakte afspraken vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. In beginsel worden de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Dit is het honorarium. Het gehanteerde uurtarief varieert per zaak, afhankelijk onder meer (maar niet uitsluitend) van de advocaat die de rechtsbijstand verleent, zijn of haar kennis en ervaring, het belang van de zaak, alsmede het spoedeisende karakter (of het ontbreken daarvan).

Het berekende honorarium wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten. Daarnaast worden ook verschotten, zoals griffierecht en reiskosten, en kosten gemaakt ten behoeve van ingeschakelde hulppersonen / derden aan de cliënt doorbelast. Tenslotte wordt 21% BTW in rekening gebracht.

In het geval dat Wolters Strafrechtadvocaten op basis van gefinancierde rechtsbijstand (op basis van een toevoeging) een cliënt bijstaat, zullen ook de daarop betrekking hebbende afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. De cliënt dient desgevraagd alle voor de toevoegingsgaanvraag (bij de Raad voor Rechtsbijstand) benodigde informatie te verstrekken. In het geval dat geen ambtshalve last tot toevoeging is verstrekt, dat wil zeggen in bij de Wet bepaalde gevallen, is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd.

Op alle werkzaamheden die Wolters Strafrechtadvocaten verricht zijn algemene voorwaarden van toepassing.Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok